Czy dziecko powinno rozliczać się samo? PITy 2012 Program twoim osobistym pomocnikiem

Prawo pracy oraz prawo skarbowe przewiduje możliwość pracy nieletnich. W programie PITy 2012 – rozliczysz dochody dzieci na formularzu PIT wspólnie z rodzicem lub zupełnie samodzielnie. Wiele zależy tu od rodzaju źródła, z jakiego małoletni pobiera dochody.

Nieletni mogą otrzymywać wynagrodzenie za pracę, a ich prawa i obowiązki jasno uwzględnia kodeks pracy. Niepełnoletni mogą także otrzymywać świadczenia typu renta, stypendium etc. Od źródła ich dochodów zależy, czy mogą rozliczać się zupełnie samodzielnie, czy w ich imieniu powinien dokonać tego rodzic, włączając swoje dziecko do własnej deklaracji podatkowej.

W pity 2012 programie znajdziemy merytoryczne wyjaśnienie kwestii związanej z pobieraniem dochodów przez nieletnich, czyli przez osoby poniżej 18 roku życia. Z przytoczonych źródeł prawnych wynika, iż rozliczenie roczne pit 2012 rodzica z dzieckiem na formularzu PIT-37 dotyczy sytuacji, gdy dziecko pobiera rentę lub inne tego typu świadczenia. Nieletni sami rozliczają swoje  pity 2012 – gdy zaistniała między nimi a pracodawcami umowa o pracę, umowa o dzieło itd.  Dochody dzieci rozliczane są wówczas jak dochody dorosłych.

Jak wiadomo, dochody dzieci stanowią dosyć specyficzny dział w prawie pracy i prawie skarbowym, warto więc uruchomić Pity 2012 Program –  by zyskać pewność co do dobrze wypełnionego zeznania podatkowego. Wariantów jest kilka, rozliczenie roczne pit 2012 może dotyczyć samodzielnej deklaracji małoletniego lub rodzica z dzieckiem, a także obojga rodziców z dzieckiem. Prawo skarbowe przewiduje taką możliwość, iż każde z rodziców wpisuje w swój PIT dokładnie połowę dochodów dziecka. W takiej sytuacji dwoje rodziców musi być ustanowionym w świetle prawa małżeństwem.

Advertisements

Leave a comment

Filed under PITy 2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s